KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete (“Toode“) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe illustrationsstudio.com (“E-pood”) omaniku OÜ Illustrations STUDIO (“Veebipood”), registrikood 16132424, tegevuskoha aadress Viljandi mnt 46, Kohila 79805 Eesti, vahel.

 

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

 

1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel illustrationsstudio.com ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

 

 

  1. Hinnad

 

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

 

2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda.

 

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

 

2.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtavaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel illustrationsstudio.com ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

 

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

 

  1. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

 

3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

 

3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed – nime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (kui arve läheb firmale), saatmise aadressi ja telefoni. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Kliendini jõudmise.

3.3 Toote eest on võimalik tasuda Eesti pangalingiga –  Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast. Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.4 Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.5 Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3.6 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

 

  1. Toote kohaletoimetamine

 

4.1 Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud: Omniva või Smartpost.

Lisaks on võimalik tootele ka ise järele tulla Kliendi ja Veebipoe kokkulepitud aadressile. Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud (ning annab teada paki jälgimiskoodi) või sellele võib järele tulla. 

4.2 Keskmiselt võtab töö raamimine aega 1-2 nädalat. Peale raamimist võtab kohaletoimetamine Eesti siseselt aega 2-5 tööpäeva (vastavalt valitud kohaletoimetaja võimekusele), Euroopas 7-15 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta Veebipoega ühendust. 

4.3 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

 

 

  1. Toote tagastamine

 

5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadressil info@illustrationsstudio.com.

 

5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.

 

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

  

5.4 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

 

 

  1. Autoriõigus

 

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.

 

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.

  

 

  1. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

 

7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmeid töötleme lepingu täitmiseks, seadustest tulenevate kohustuse täitmiseks, õigustatud huvist lähtuvalt või Kliendi nõusoleku alusel.

 

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.  

 

7.3 Kliendil on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:

7.3.1 saada teavet Kliendi osas kogutud isikuandmete kohta;

7.3.2 tutvuta  Kliendi kohta kogutud isikuandmetega;

7.3.3 nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

7.3.4 taotleda isikuandmete kustutamist või piiramist. Isikuandmed saab kustutada, üksnes juhul kui puudub seadusest tulenev alus isikuandmete töötlemisega jätkamiseks;

7.3.5 nõuda isikuandmete ülekandmist. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;

7.3.6 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;

7.3.7 võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks oli Kliendi nõusolek;

7.3.8 pöörduda kaebusega Veebipoe poole e-maili aadressil: info@illustrationsstudio.com või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud.

 

7.4 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele: Veebipood edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on kooskõlas punktis 7.1 toodud eesmärkide saavutamisega, muu hulgas:

7.4.1 volitatud töötlejatele ( kulleriteenus, maksete teostamiseks Maksekeskus AS-le, arvete koostamine ja väljastamine, võlanõuete loovutamine).

7.4.2. riigiasutustele kui selline kohustus tuleneb Veebipoele seadusest või muudest õigusaktidest.

7.4.3 Kliendi avalduse alusel tema poolt nimetatud volitatud isikule või teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse teostamine).

 

7.5 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Kliendil on igal ajal õigus vastav nõusolek tagasi võtta.

 

7.6 Veebipoed tagab, et Kliendi poolt Veebipoele avaldatud isikuandmed säiliksid konfidentsiaalsena ning rakendab selleks isikuandmete kaitsel asjakohaseid turvameetmeid.  

7.7 Veebipood säilitab Kliendi isikuandmeid perioodil, mis on vajalik lepingu eesmärkide saavutamiseks või seni kaua, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.

7.8 Kõik isikuandmetega seotud päringud Veebipoele palume saata info@illustrationsstudio.com. Päringutele vastame 30 päeva jooksul. Kui vastamine nõuab rohkem aega, siis pikendame vastamise tähtaega kuni kahe kuu võrra. Tähtaja pikendamisest anname teada koheselt kui selline vajadus tekib.

 

  1. Kohaldatav õigus

 

8.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

 

8.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Kohtualluvus on Harju Maakohtul.